Oeganda Mission Website

Op dit moment zijn we bezig met het aanpassen van de website aan de nieuwe reis. De site is nu ook bereikbaar via www.oegandamission.nl! Als je bovenaan op één van ons klikt, kun je ook het stukje lezen wat we geschreven hebben. (Gedeeltelijk nog ‘work in progress’.)

De foto’s zijn gemaakt in de semi-professionele huisstudio van Ma Schreuder..

Bijbels voor gevangenen

Tijdens onze werkvakantie in Oeganda zullen we in Bundibugyo een plaatselijke gevangenis gaan bezoeken. In deze gevangenis willen we, onder begeleiding van een dominee die daar vaker komt, de gevangenen bemoedigen. Dat is natuurlijk best spannend, maar ook gaaf dat we zo letterlijk kunnen doen wat Jezus van ons vraagt in Mattheüs 25:35 “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

De dominee met wie we dit gaan doen, mailde ons dat het prachtig zou zijn als we in deze gevangenis Bijbels kunnen uitdelen. Dat lijkt ons natuurlijk ook erg mooi. De Bijbels kosten 5 tot 6 euro per stuk en we zouden er 50 kunnen uitdelen. De kosten hiervan zijn dus €250-300. Vrouwenvereniging De Kandelaar van de Maranathakerk heeft ons een gift gegeven van €150. Hiermee kunnen we dus al de helft van het aantal Bijbels aanschaffen! Wilt u of wil jij ook één of meerdere Bijbels betalen voor de Oegandese gevangenen? Maak je gift dan over naar 31.14.00.760 op naam van Diaconie Gereformeerde Kerk Spakenburg Noord onder vermelding van Project Bijbels Oeganda.

Actie Peter Smit

De jongeren die meegaan naar Oeganda betalen zelf hun kosten. Van Utrecht Mission krijgen we een bijdrage van 10% van de reiskosten uit het fonds Utrechtse Missionaire Wereldwerkers.

Peter Smit is één van de deelnemers aan de jongerenreis naar Oeganda. Hij organiseert een leuke actie om zijn reis te kunnen betalen:

Oeganda Mission

De groep die komende zomer op werkvakantie gaat naar Oeganda is compleet! We gaan met in totaal 11 jongeren uit Spakenburg, Nijkerk en Hilversum op reis.

Het programma tijdens onze reis wordt ook steeds duidelijker. We gaan op twee verschillende scholen aan de slag (waaronder een school voor dove kinderen) en daarom heen doen we veel afwisselende activiteiten met de jeugd van de PCU. Dit is de kerk waar we via Utrecht Mission contact mee hebben. Zo gaan we een ziekenhuis bezoeken, straatevangelisatie doen, een gevangenis bezoeken, kennis maken met een Oegandese gospelband en aan het einde van onze reis zullen we ook een mooi natuurpark bezoeken om wilde dieren te spotten.

We gaan nu verder met de voorbereiding van het programma voor de reis. Voor ons programma op de scholen gaan we bijvoorbeeld op zoek naar leuke liedjes, spelletjes en knutselwerkjes. We moeten ook genoeg geschikte spelletjes hebben voor dove kinderen. Tips hiervoor zijn van harte welkom!

Dit zijn de mannen/jongens die ons vanuit de PCU helpen met het organiseren van de reis. In het midden zit Fred Kabenge. Hij is de coördinator van de PCU en onze eerste contactpersoon. Naast hem zitten John en James.

Via deze website (www.oegandamission.nl) kunt u onze voorbereidingen voor de reis blijven volgen!