Uw steun

We vinden het fijn dat u meeleeft en wij kunnen uw steun erg goed gebruiken.

Via de nieuwsbrief delen we actuele gebedspunten.

Een gift is belastingaftrekbaar en kunt u overmaken naar:
NL38RABO 0326 5210 62
Stichting JmeO te Heerde
o.v.v. Project 2332 7e Laan

Hartelijk dank!

ANBI 1