Uw steun

We vinden het fijn dat u meeleeft en wij kunnen uw steun erg goed gebruiken.

Via de nieuwsbrief delen we actuele gebedspunten.

Een gift is belastingaftrekbaar en kunt u overmaken naar:
NL38RABO 0326 5210 62
Stichting JmeO te Heerde

o.v.v. Project 2332 7de Laan (deze giften kunnen we gebruiken voor ons persoonlijk levensonderhoud)

of o.v.v. Project 2960 Sponsor Hope (deze giften zetten we in als stichting Hands and Feet)

Hartelijk dank!

ANBI 1