Project 7de Laan

Stichting Hosa in Zuid-Afrika heeft ons in oktober 2016 uitgenodigd om hun team te komen versterken in de sloppenwijk 7de Laan. We kennen het echtpaar dat dit community development project is gestart goed. Na het lezen van het projectplan werden we erg enthousiast. Op 30 december 2016 reisden we af naar Kaapstad om drie weken mee te draaien op het project. Dit heeft ons geholpen om de beslissing te maken om ons twee jaar in te gaan zetten voor het werk van de stichting HOSA. We geloven dat onze hemelse Vader ons tot deze stap heeft geleid.

7e Laan
Net iets buiten Kaapstad ligt de kleine sloppenwijk 7de Laan. In de 60 illegale bouwvallen wonen ongeveer 120 volwassenen en 77 kinderen. Het werkloosheidpercentage is 70%, wat het vele misbruik van drank en drugs en het huiselijk geweld voor een deel verklaart. De hoge criminaliteit, en soms ook het lid zijn van bendes, heeft een erg slechte invloed op de kinderen die in deze wijk opgroeien.
De stichting wil met het evangelie, onderwijs en andere (voorlichtings) activiteiten voorkomen dat de kinderen in dezezelfde cirkel van geweld, criminaliteit en verslaving terecht komen.

HOPE Centre
In februari 2016 heeft de stichting HOSA het Early Childhood Development Centre geopend en op dit moment krijgen zo’n 20 kinderen hier les in een veilige en christelijke omgeving. Daarnaast wordt er vanuit het Centre geïnvesteerd in de vrouwen op het gebied van werkgelegenheid, zodat zij zich kunnen voorzien van een basisinkomen, bijvoorbeeld door het verbouwen van groente. Ook wordt er voorlichting gegeven op het gebied van gezondheid en hygiëne.

De stichting verleent hulp bij crisissen binnen families. Dit is enorm belangrijk, omdat kinderen anders uit huis geplaatst kunnen worden. In de opvang waar ze vervolgens terecht komen zijn ze er vaak nog slechter aan toe. Ook daar komt bijvoorbeeld misbruik voor. De kinderen zijn in zo’n opvang vaak niet meer dan een nummer en bovendien zijn de kinderen daar ook gescheiden van verdere familie, vriendjes en school.

Behalve het werk dat vanuit het HOPE Centre gedaan wordt, zet een gedeelte van het HOSA-team zich ook dagelijks in voor het bezoeken van gevangenen. Op vrijdagavond gaat een team de straat op om contact te maken met straatkinderen en –jongeren. Binnenkort zullen er ook evangelisatieactiviteiten vanuit een bus gaan plaatsvinden.

Ons werk
De afgelopen jaren hebben we samen (nog meer) het verlangen gekregen om ons in te zetten voor mensen in armoede of nood. Henk heeft een passie voor eerlijke business en het ontwikkelen van werkgelegenheid voor mensen in achtergestelde situaties. Ook is hij een bruggenbouwer; hij brengt graag mensen en organisaties in contact met elkaar om bijvoorbeeld het effect van ontwikkelingswerk te vergroten. Linda wil zich graag inzetten voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien en zich niet op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Het is haar droom om een verschil te kunnen maken voor kinderen die zich niet geliefd voelen. Daarbij is het delen van het mooie nieuws van Jezus de kern.

Tijdens ons bezoek in januari 2017 hebben we gezien dat er binnen de stichting genoeg mogelijkheden voor ons liggen om aan de slag te gaan. In 2016 zijn vier mannen uit de sloppenwijk een programma gestart bij een christelijke afkickkliniek. Drie van deze mannen hebben dit programma bijna met succes afgerond. Vervolgens hebben ze begeleiding nodig, ook bij het zoeken naar werk. Dit is een voorbeeld van wat Henk op zich zou kunnen gaan nemen.

Linda zal waarschijnlijk betrokken raken bij het schooltje. De juffen komen uit het nabijgelegen dorp en hebben een basistraining gehad. Linda kan ze vanuit haar onderwijservaring helpen om zich te ontwikkelen in bijvoorbeeld organisatie en administratie. Ook zijn er ideeën om huiswerkbegeleiding te gaan aanbieden aan de oudere kinderen en om een kinderclub/kinderkerk te organiseren op zaterdag.

In de wijk waar we gaan werken, wonen eigenlijk alleen maar gebroken mensen en families. Vooruitgang zal maar langzaam zichtbaar zijn. Daarom is het voor ons ook erg belangrijk dat we binnen het mooie team van Hosa mogen werken. We verwachten veel te kunnen leren van de andere vrijwilligers. Het team beseft dat deze wijk eigenlijk alleen echt kan veranderen door de kracht van het evangelie.

Voordat we definitief onze eigen taken krijgen, zullen we eerst drie maanden mee gaan lopen met de andere vrijwilligers. Dit geeft ons de tijd om de mensen te leren kennen en om weloverwogen de huidige activiteiten te gaan ondersteunen of uit te breiden.