Actie Peter Smit

De jongeren die meegaan naar Oeganda betalen zelf hun kosten. Van Utrecht Mission krijgen we een bijdrage van 10% van de reiskosten uit het fonds Utrechtse Missionaire Wereldwerkers.

Peter Smit is één van de deelnemers aan de jongerenreis naar Oeganda. Hij organiseert een leuke actie om zijn reis te kunnen betalen:

Oeganda Mission

De groep die komende zomer op werkvakantie gaat naar Oeganda is compleet! We gaan met in totaal 11 jongeren uit Spakenburg, Nijkerk en Hilversum op reis.

Het programma tijdens onze reis wordt ook steeds duidelijker. We gaan op twee verschillende scholen aan de slag (waaronder een school voor dove kinderen) en daarom heen doen we veel afwisselende activiteiten met de jeugd van de PCU. Dit is de kerk waar we via Utrecht Mission contact mee hebben. Zo gaan we een ziekenhuis bezoeken, straatevangelisatie doen, een gevangenis bezoeken, kennis maken met een Oegandese gospelband en aan het einde van onze reis zullen we ook een mooi natuurpark bezoeken om wilde dieren te spotten.

We gaan nu verder met de voorbereiding van het programma voor de reis. Voor ons programma op de scholen gaan we bijvoorbeeld op zoek naar leuke liedjes, spelletjes en knutselwerkjes. We moeten ook genoeg geschikte spelletjes hebben voor dove kinderen. Tips hiervoor zijn van harte welkom!

Dit zijn de mannen/jongens die ons vanuit de PCU helpen met het organiseren van de reis. In het midden zit Fred Kabenge. Hij is de coördinator van de PCU en onze eerste contactpersoon. Naast hem zitten John en James.

Via deze website (www.oegandamission.nl) kunt u onze voorbereidingen voor de reis blijven volgen!

Utrecht Mission

Het gaat goed met de voorbereidingen voor de reis naar Oeganda komende zomer! Zeer binnenkort hopen we de groep compleet te hebben en de tickets te kunnen gaan boeken.

Onze contactpersoon in Oeganda is een dominee uit de Presbyteriaanse Kerk. Als Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt hebben we een zusterkerkrelatie met deze kerk. Utrecht Mission onderhoudt dit contact en ondersteunt de kerk in praktische zaken. Vanuit deze Presbyteriaanse Kerk zullen we jongeren gaan ontmoeten en zullen we aan de slag gaan op één van de scholen van deze kerk.

Utrecht Mission ondersteunt projecten in DR Congo, Oeganda en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op dit moment wordt weer een zendingsreis naar de pygmeeën gemaakt. Dit is een prachtig filmpje van één van de eerder gemaakte zendingsreizen!

Weer op bezoek bij de Jongelingschool

Vorige week waren we op de P. Jongelingschool uitgenodigd om iets te komen vertellen over onze reis naar Zambia. Dat deden we natuurlijk graag, want we wilden de kinderen en de leraren van de school ook graag bedanken voor alles wat ze voor de kinderen in Zambia gedaan hebben. Ook hadden we nog kaartjes die de Zambiaanse kinderen voor de kinderen van groep 7 en 8 van de Jongelingschool geschreven hadden, nadat ze zelf een briefje uit Nederland gekregen hadden.

Ikzelf, Linda, was al eerder op de Jongelingschool geweest, superleuk dat jullie zo enthousiast zijn om iets te doen voor de kinderen in Afrika! Voordat we weg gingen waren de kinderen van groep 7 alweer begonnen met het maken van een mooie vlaggenlijn met tekeningen van Nederland en Spakenburg. Deze vlaggenlijn nemen we mee naar Oeganda, waar we vast de kinderen van een school weer erg blij mee kunnen maken!

Informatieavond Jongerenreis Oeganda

Aanstaande woensdag 6 maart, organiseren we een informatieavondje over de jongerenreis naar Oeganda. Heb je interesse in de reis dan ben je van harte welkom vanaf 19.30 op Pinksterbloem 4 in Bunschoten.

Dit zijn de kinderen van één van de Presbyteriaanse kerken in Oeganda waar Utrecht Mission contact mee heeft.

Sinds een aantal maanden doe ik, Linda, vrijwilligerswerk voor Utrecht Mission. Met hulp van Benjamin Heek hebben we een mooie website voor UM kunnen realiseren: www.utrechtmission.nl