Allereerste blog!

Onze site is in de lucht! Bedankt Margré en Benjamin!!

Hier willen we jullie de komende tijd graag vertellen over onze belevenissen in Zuid-Afrika. Allereerst maar eens een opsomming van wat er de afgelopen 8 maanden is gebeurd;

Vanaf september hebben we organisaties zoals DVN, Woord & Daad en Interserve bezocht, op zoek naar een plek in het buitenland waar we vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Het bleek nog wel lastig te zijn om een plek te vinden waar we ons allebei kunnen inzetten en waar je niet geheim hoeft te houden dat je christen bent.

In december zijn we bij onze neef en nicht Gerben & Barbara op visite geweest. Zij vertelden ons over een school in Zuid-Afrika waar we misschien wel voor een langere tijd ondersteuning kunnen bieden. Eind december krijgen we te horen dat de directrice van de school, Mevr Abrahams, graag wil dat we komen.

In maart krijgt Henk in goed overleg 7 maanden onbetaald verlof aangeboden. Begin mei overhandigt Linda haar ontslagbrief aan de directrice.

Nadat we toestemming hebben gekregen van de gemeente ondertekenen we in mei een contract om 6 maanden ons huis te verhuren.

En in de afgelopen tijd zijn er nog veel meer dingen gebeurd; we hebben spuiten gekregen die ons tegen allerlei ziektes moeten gaan beschermen, bewijzen van goed gedrag zijn aangevraagd (die van Henk duurde wel wat langer, maar is nu gelukkig binnen), allerlei verzekeringen zijn aangevraagd of juist stop gezet, er zijn longfoto’s gemaakt, Mantoux testen gespoten, een extra afspraak bij de tandarts is gemaakt, van allerlei brieven zijn verstuurd aan de kerkenraad, verschillende scholen en het Vrouwen Zendings Comité, er zijn afspraken gemaakt over een auto die we kunnen kopen in Zuid-Afrika, stukjes zijn geschreven voor op de beamer en in het kerkblad, een belasting-aftrekbaar rekeningnummer voor giften voor de school is geregeld EN…

Onze tickets zijn geboekt!! We vertrekken DV op donderdag 15 juli! Wie komt ons uitzwaaien??

We zijn blij en dankbaar dat alle voorbereidingen zo voorspoedig gaan. Willen jullie voor ons en het project bidden?