Rachel’s school

Toen wij in Zuid-Afrika waren hebben we gewerkt op de school van Wakkerstroom. Deze school heeft contacten met Jeugd met een Opdracht, die een basis heeft in Kaapstad, en hierdoor hebben ze vrij regelmatig vrijwilligers op de school. Dankzij vrijwilligerswerk en donateurs heeft de school zich goed kunnen ontwikkelen en is nu een goede school in vergelijking met andere scholen op het platteland. Daarom willen we nu ook graag ons werk uit gaan breiden en gaan helpen op een school die nog een stuk minder goed op de rit staat: Rachel’s school. Rachel is een directrice die we in Zuid-Afrika ontmoet hebben en die een kleine school runt voor de kinderen van landarbeiders in een bergachtig gebied niet ver weg van Wakkerstroom. Op Rachel’s school wordt nog gedeeltelijk les gegeven in containers. Toen wij Rachel mailde met de vraag of het een idee was om deze containers te vervangen door een klaslokaal, mailde ze meteen terug dat ze het als een zegen zag dat wij haar willen komen helpen omdat het in de containers in de winter erg koud is en in de zomer erg heet. Tijdens onze werkvakantie hopen we op de school de containers op te knappen en een nieuw klaslokaal te bouwen. Eén van de jongens die mee gaat met onze reis is een professionele timmerman en zal dit project kunnen leiden.
Zodra de groep definitief is zullen we een site gaan onderhouden van Werkvakantie Wakkerstroom en zullen de jongeren die mee gaan zich natuurlijk voorstellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.